Ce este un Certificat de Urbanism (CU)?Certificatul de Urbanism este un act emis de Primărie, care oferă date privind regimul unui teren (de ex. intravilan sau extravilan, în circuit agricol, destinat construirii etc.) și specifică condițiile în care puteți construi pe respectivul teren, astfel încît să respectați regulamentele de urbanism aprobate ale localității.

Din Certificatul de Urbanism veți ști:

 1. Regimul juridic al terenului: intravilan/ extravilan, în proprietatea cui se află,
 2. Regimul economic: zona în care se încadrează terenul în planul de urbanism al localității (de ex. teren destinat construirii -curți construcții/ agricol/ pașune etc.)
 3. Regimul tehnic:

– regimul de înălțime a construcției: cîte niveluri poate avea casa;
– poziția viitoarei construcții pe teren ( distanța minimă obligatorie față de strada,, vecini, etc);
– suprafața maximă construită la sol,

-Procentul de ocupare a terenului – (POT).

Acest este raportul dintre suprafața amprentei casei și suprafața terenului. De ex., un POT de 30% pentru un teren de 500mp, înseamnă că amprenta maximă a viitoarei construcții poate fi de 150mp; etc.

 1. De asemenea, Certificatul de Urbanism specifică ce acte sunt necesare pentru a obține Autorizația de Construcție.

De obicei este vorba de urmatoarele:

– acte care țin de proprietarul terenului: de ex. act de proprietate, declarație notarială,
Proiect de Autorizare – Documentație tehnică pentru Autorizația de Construire (DTAC),
– avize de amplasament: în cele mai multe cazuri este solicitat doar un acord de mediu și avize ale regiilor care furnizează utilități în zona (Electrică, apă și canalizare etc.).

Atenție!

Nu confundați aceste avize de amplasament cu bransare: avizul de amplasament de la Electrică reprezintă doar un acord de a construi pe terenul dvs.

Și ca viitoarea construcție nu incomodează accesul la rețelele de electricitate existente: spre exemplu nu aveți un stîlp de înaltă tensiune în imediata apropierea a casei, sau nu construiți sub o rețea electrică.
– (uneori) alte studii sau documentații tehnice cum ar fi studiu geotehnic, verificare tehnică, scoatere din circuitul agricol, dacă este cazul.

De unde se obține Certificatul de Urbanism?

CU se solicit de Biroul de Urbanism din cadrul Primăriei localității în raza căreia se află terenul pe care doriți să construiți. Termenul legal de eliberare al CU este de 30 zile, dar practica arată că de obicei primăriile localităților rurale sunt mai rapide.

Acte necesare pentru emiterea Certificatului de urbanism:

 • cerere-tip completată cu datele solicitantului (de obicei proprietarul terenului) și ale imobilului (adresa terenului, suprafața);
 • În cerere se specifică scopul în care se solicită CU (de exemplu, construire locuință parter + mansardă, imprejmuire, bransamente).
 • plan de Situatie – planul din cadastru al terenului (extras de carte funciară pentru informare actualizat la zi) – doar unele primării solicită extrasul de CF;
 • act proprietate imobil (copie);
 • plata a taxei de eliberare a Certificatului de Urbanism (copie);

În unele cazuri Primăria pretinde, contrar prevederilor legale, documente suplimentare cum ar fi: memoriu în care să se specifice scopul solicitării, plan de situatie în care să fie schițat amplasamentul propus al casei pe teren.

Cand este necesar CU?

Certificatul de Urbanism trebuie obținut în următoarele situații:

 1. Certificatul de urbanism reprezintă primul pas în demersul de a obține Autorizația de construcție; Certificatul de urbanism trebuie solicitat de asemenea pentru a extinde, mansarda sau consolida o casă existent sau pentru a demola o construcție.
 2. CU se eliberează și pentru operațiuni notariale precum vînzare-cumpărare, succesiune pentru un teren, dar și pentru dezmembrarea unui teren în 2 sau mai multe loturi.
Distribuie pe rețele sociale